Διαβούλευση

Διαβούλευση

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Αφορά το Παραδοτέο 1: Γενικός Φάκελος και Ζώνη Μεσογείων

Η 1η φάση της Διαβούλευσης ολοκληρώθηκε την 03/12/2021.

2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Αφορά το Παραδοτέο 2: Ζώνη Κορινθία-Κορινθιακός κόλπος, Παραδοτέο 3: Ζώνη Νησιά Σαρωνικού, Παραδοτέο 4: Ζώνη Ευβοϊκός, Παραδοτέο 5: Ζώνη Λαυρεωτική-Ανάβυσσος-Μακρόνησος, Παραδοτέο 6: Ζώνη Μέγαρα-Κινέτα, Παραδοτέο 7: Ζώνη Θριάσιο, Παραδοτέο 8: Ζώνη Λεκανοπέδιο Αττικής και Σύνταξη Μητρώων και Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων.

Η 2η φάση της Διαβούλευσης ολοκληρώθηκε την 18/11/2022. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης, συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις, αξιολογήθηκαν από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και προέκυψαν τα τελικά Παραδοτέα.