ΈργοΟμάδα Παροχής Υπηρεσιών

Ομάδα Παροχής Υπηρεσιών

Το παρόν Master Plan συντάχθηκε εκ της εταιρείας ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., η οποία ειδικεύεται κυρίως σε Υδραυλικά και Περιβαλλοντικά θέματα, με εμπειρία 40 και πλέον ετών. Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα των ερευνητικών έργων για θέματα σχετιζόμενα με το υδάτινο και φυσικό περιβάλλον. Picture4

 

Γενικός Συντονιστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος είναι ο κ. Ιωάννης Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την δομή, οργάνωση και συντονισμό, για όλο το χρονικό διάστημα εκπόνησης της Σύμβασης. Αναπληρωτής του Νόμιμου εκπροσώπου είναι ο κ. Αντώνιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός.


Από την ανάδοχο εταιρεία ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., στην εκπόνηση του παρόντος Master Plan συμμετείχαν οι:

 • Πέππας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος της εταιρείας ΕΤΜΕ Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε., Νόμιμος Εκπρόσωπος και Γενικός Συντονιστής του έργου
 • Πέππας Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΤΜΕ Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε., Αναπληρωτής του Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Λημναίου Ροδάνθη, Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου
 • Γεώργιος Λαζαρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Υδραυλικού Αντικειμένου
 • Λεβέντης Στέφανος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Υδραυλικού Αντικειμένου
 • Νεκταρία Κουτσομιχάλη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Υδραυλικού Αντικειμένου
 • Σμυρνής Τζανέτος, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Υδραυλικού Αντικειμένου και Τοπογραφικού Αντικειμένου
 • Τσακαλωμάτης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Υδραυλικού Αντικειμένου
 • Αυγουστιανός Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Υδραυλικού Αντικειμένου και Τοπογραφικού Αντικειμένου
 • Γιαννιού Παρασκευή, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Υδραυλικού Αντικειμένου
 • Κοντός Ευάγγελος, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος της Ομάδας του Τοπογραφικού Αντικειμένου

Οι ομάδες εκπόνησης της Μελέτης υποστηρίχθηκαν από το τεχνικό προσωπικό, τη γραμματεία και το λογιστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της Μελέτης.


Η δημιουργία της διαδικτυακής εφαρμογής έγινε από την εταιρεία GEOSET Ltd, με υπεύθυνο τον κο. Σαλαχώρη Μιχαήλ.