ΈργοΣτάδια Υλοποίησης του Έργου

Στάδια Υλοποίησης του Έργου

 Το έργο διαρθρώνεται στα εξής στάδια:

 • Στάδιο Ι: Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας
 • Στάδιο ΙΙ: Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Στάδιο ΙΙΙ: Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου
 • Στάδιο ΙV: Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

 

Κατά την εκπόνηση του Έργου η περιοχή μελέτης (Υ.Δ. Αττικής) διακρίθηκε σε οκτώ (8) ζώνες. Βάσει αυτού τα παραδοτέα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Γενικός Φάκελος του Έργου
 • Ζώνη Μεσόγεια
 • Ζώνη Κορινθία – Κορινθιακός Κόλπος
 • Ζώνη Νησιά Σαρωνικού
 • Ζώνη Ευβοϊκός
 • Ζώνη Λαυρεωτική – Ανάβυσσος – Μακρόνησος
 • Ζώνη Μέγαρα – Κινέττα
 • Ζώνη Θριάσιο
 • Ζώνη Λεκανοπέδιο Αττικής
 • Σύνταξη Μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων