Περιοχή ΜελέτηςΖώνη Ευβοϊκός

Η Ζώνη Ευβοϊκού έχει έκταση περίπου 463 χλμ2 και βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

Οριοθετείται νότια από το όρος Πεντέλης, ανατολικά από τον Ευβοϊκό κόλπο, δυτικά από την Πάρνηθα ενώ βόρεια εκτείνεται μέχρι τον Ωρωπό.


Η Ζώνη Ευβοϊκού, από υδρογραφική άποψη διαχωρίζεται σε τρεις μείζονες λεκάνες απορροής:

  • Λεκάνη απορροής Καλάμου-Ωρωπού: στην οποία απορρέει η περιοχή βόρεια της Πάρνηθας καταλήγοντας στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο με κύριο αποδέκτη το ρ. Μαυροσουβάλας
  • Λεκάνη απορροής Τεχνητής Λίμνης Μαραθώνα: η οποία ορίζεται από το φράγμα Μαραθώνα και στην οποία απορρέουν οι ανατολικές παρυφές της Πάρνηθας καθώς και οι γύρω περιοχές με κύριους αποδέκτες το ρ. Χάραδρος (ρ. Όζας) και το ρ. Στεφανόρρεμα
  • Λεκάνη απορροής Μαραθώνα-Νέας Μάκρης-Ματιού: στην οποία απορρέουν οι περιοχές βόρεια του όρους Πεντέλης και η ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας του Μαραθώνα με κύριους αποδέκτες το ρ. Οινόης (Πετρόρρεμα, Καινούργιο) και το ρ. Ραπεντώσας.


Η παρούσα Ζώνη συνοδεύεται από τα παρακάτω:


Τεύχη


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ


Σχέδια

 

 

 

 

Image

Ζώνη Ευβοϊκός