Περιοχή ΜελέτηςΖώνη Λαυρεωτική – Ανάβυσσος – Μακρόνησος

Η Ζώνη Λαυρεωτική-Ανάβυσσος-Μακρόνησος έχει έκταση περίπου 337 χλμ2 και βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

Οροθετείται βόρεια και ανατολικά από το όρος Υμηττού, νότια και ανατολικά από τον Σαρωνικό κόλπο και δυτικά από τον κόλπο Πεταλίων.


Η Ζώνη Λαυρεωτική-Ανάβυσσος-Μακρόνησος, από υδρογραφική άποψη διαχωρίζεται σε τρεις μείζονες λεκάνες απορροής:

  • Λεκάνη απορροής Βάρης-Σαρωνίδας-Αναβύσσου: στην οποία απορρέουν οι περιοχές στα δυτικά της Ζώνης από τη Βάρη έως την Παλαιά Φώκαια και την παραλία Θυμάρι με κύριους αποδέκτες το ρ. Κόρμπι, Ξερέα και το ρ. Αναβύσσου (Μερκουρίου ή Άρι)
  • Λεκάνη απορροής Νότιας Λαυρεωτικής: στην οποία απορρέουν οι νότιες περιοχές της Ζώνης, η ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου, του οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι το Σούνιο με κύριο αποδέκτη το ρ. Λεγραινών/li>
  • Λεκάνη απορροής Κερατέας-Θορικού: στην οποία απορρέουν οι ανατολικές περιοχές της Ζώνης, η ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Κερατέας καθώς και η περιοχή του Θορικού με κύριο αποδέκτη το ρ. Θορικού (Αδάμι ποτάμι)


καθώς και στην Λεκάνη απορροής Μακρονήσου


Η παρούσα Ζώνη συνοδεύεται από τα παρακάτω:


Τεύχη


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ


Σχέδια

 

 

 

 

Image

Ζώνη Λαυρεωτική – Ανάβυσσος – Μακρόνησος