Περιοχή ΜελέτηςΖώνη Μέγαρα – Κινέτα

Η Ζώνη Μέγαρα- Κινέτα έχει έκταση περίπου 313 χλμ2 και βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και κατά ένα μικρό τμήμα της εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

 

Οροθετείται δυτικά από τα Γεράνεια όρη, βόρεια και ανατολικά από το όρος Πατέρα ενώ νότια βρέχεται από τον Σαρωνικό κόλπο.


Η Ζώνη Μεγάρων-Κινέτας, από υδρογραφική άποψη διαχωρίζεται σε τρεις μείζονες λεκάνες απορροής:

  • Λεκάνη απορροής Κινέτας: στην οποία απορρέουν οι περιοχές στα δυτικά της Ζώνης νότια των Γερανείων περιλαμβάνοντας την ευρύτερη περιοχή της Κινέτας και της Κακιάς Σκάλας με κύριο αποδέκτη το ρ. Πίκας και βασικό αποδέκτη ανατολικότερα το ρ. Αμυγδαλιάς
  • Λεκάνη απορροής Μεγάρων: στην οποία απορρέει η κεντρική περιοχή της Ζώνης που περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας των Μεγάρων νοτιοδυτικά του όρους Πατέρα, με κύριους αποδέκτες το ρ. Μαυρατζά στα δυτικά και ανατολικότερα το ρ. Καμάρας με τους ανάντη συμβάλλοντες του, τα ρέματα Κρύφτη, Τουτούλη και Βαθυχωρίου
  • Λεκάνη απορροής Νέας Περάμου: στην οποία απορρέουν οι ανατολικές περιοχές της Ζώνης, η ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Νέας Περάμου με κύριους αποδέκτες το ρ. Κουλουριώτικο Μονοπάτι στα δυτικά και το ρ. Κουλουριώτικο (Γιώργη) στα ανατολικά


Η παρούσα Ζώνη συνοδεύεται από τα παρακάτω:


Τεύχη


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΚΙΝΕΤΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΚΙΝΕΤΑΣ


Σχέδια

 

 

 

 

Image

Ζώνη Μέγαρα – Κινέτα/p>