Περιοχή ΜελέτηςΖώνη Νησιά Σαρωνικού

Η ζώνη των Νησιών Σαρωνικού έχει έκταση περίπου 197 χλμ2 και βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

 

Αποτελείται από τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα και Αγκίστρι εντός του Σαρωνικού κόλπου.


Η ζώνη των Νησιών Σαρωνικού, από υδρογραφική άποψη διαχωρίζεται σε τρεις λεκάνες απορροής, όσες και τα νησιά που την αποτελούν:

  • Λεκάνη απορροής Σαλαμίνας: στην οποία απορρέουν το σύνολο των ρεμάτων της νήσου Σαλαμίνας
  • Λεκάνη απορροής Αίγινας: στην οποία απορρέουν το σύνολο των ρεμάτων της νήσου Αίγινας
  • Λεκάνη απορροής Αγκιστρίου: στην οποία απορρέουν το σύνολο των ρεμάτων της νήσου Αγκιστρίου.


Η παρούσα Ζώνη συνοδεύεται από τα παρακάτω:


Τεύχη


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΝΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


Σχέδια

 

 

 

 

Image

Ζώνη Νησιά Σαρωνικού