ΈργοΑναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan), συμμετείχαν ως αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι:

  • Κοτσώνης Αντώνιος, Γεν. Δ/ντής Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών, Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό
  • Καστραντά Γεωργία, Δ/ντρια Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ-Δ19), Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό
  • Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, Τμηματάρχης Μελετών ΔΑΕΕ-Δ19, Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό
  • Δεβενέ Σωτηρία, Τμηματάρχης Μελετών και Προγρ/ σμού α.α., Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ βαθμό
    Η κυρία Δεβενέ, αντικατέστησε τον κύριο Παπαδόπουλο.

Επιβλέποντες Μηχανικοί της σύμβασης:

  • Αθανασίου Περικλής, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό, επιβλέποντας για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 13 Υδραυλικών Έργων, και συντονιστής μεταξύ των επιβλεπόντων, με αναπληρώτρια την κα Ιωάννου Χριστιάνα, Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό.
  • Ιωάννου Χριστιάνα, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό, επιβλέπουσα για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 16 Τοπογραφίας, με αναπληρώτριά της κα Αντωνοπούλου – Γιαννουλάκη Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό.
  • Bοηθός επιβλεπόντων: κα Μάζαρη Μαρία, ΠΕ Χημικών.