ΈργοΣκοπιμότητα Έργου

Σκοπιμότητα Έργου

Η σκοπιμότητα εκπόνησης του παρόντος σχεδιασμού αφορά στο να προκύψουν για το Υ.Δ. Αττικής τα ακόλουθα:

  • σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων που υπάρχουν σε σχέση με την αντιπλημμυρική προστασία
  • διαμόρφωση προτάσεων για τα συμπληρωματικά έργα και επεμβάσεις που απαιτούνται για ικανοποιητική αντιπλημμυρική προστασία και
  • απαιτούμενος προγραμματισμός και προτεραιοποίηση μελετών και κατασκευής έργων με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.


Σύμφωνα με τα ΣΔΚΠ, το Master Plan θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όλους τους φορείς, που μελετούν και κατασκευάζουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε τα έργα τους να είναι εναρμονισμένα με τον γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό κάθε περιοχής.

Image
Image
Image