ΠεριοχήΜελέτης

Περιοχή Μελέτης

Στην παρούσα ενότητα, μπορεί να αναζητηθούν τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το παρόν Master Plan, όπως τεχνικές εκθέσεις, παραρτήματα και σχέδια.

Ο Γενικός Φάκελος της μελέτης αποτελεί την Γενική Έκθεση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης που ακολουθήθηκε για όλα τα στάδια και ζώνες της περιοχής μελέτης, συνοδευόμενη από τους γενικούς χάρτες και τα γενικά παραρτήματα.

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω διαδραστικό χάρτη δίνεται η δυνατότητα προβολής των σχετικών αρχείων για κάθε ζώνη μελέτης.